Praktijkregels

 • Inschrijven kan per 3 of 12 periodes. Één periode is 4 weken, Één jaar is 13 periodes.
 • De contributie wordt automatisch per periode geïnd.
 • Bij een 2 jarig abonnement wordt het totale bedrag vooraf betaald.
 • Aan het eind van de abonnementsperiode vindt automatisch verlenging plaats met dezelfde duur.
 • Iedereen krijgt bij aanmelding een persoonlijke pas. Hiervoor vragen we borg. Deze zal worden geretourneerd als u het lidmaatschap opzegt en u het pasje in goede staat (!) inlevert.
 • Het pasje is uw bewijs van lidmaatschap. Voor het sporten dient u zich aan te melden via de kaartlezer op de balie.
 • Voor alle groepslessen moet u zelf inschrijven bij de balie of via onze website. Bent u verhinderd, meld u dan tijdig af.
 • Een gemiste les is niet verloren. Inhaalbeurten zijn in geval van ziekte of omstandigheden mogelijk. Graag wel in overleg.
 • Voor ieders hygiëne en behoud van de vloer worden alle sporters geacht schone sportkleding en sportschoenen te dragen die uitsluitend worden gebruikt voor binnensporten.
 • Fit & Fysio VOF is gerechtigd lessen te laten vervallen.
 • Fit & Fysio behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren/wijzigen met een maximum van 10%
 • Indien u het lidmaatschap wenst op te zeggen, dient u rekening te houden met een opzegtermijn van 1 periode. Het lidmaatschap is persoonlijk en dient daarom ook persoonlijk opgezegd te worden.
 • Opzeggen moet schriftelijk gebeuren. Heeft u 1 week na de opzegging niets gehoord dient u direct met Fit & Fysio contact op te nemen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor zowel verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, als voor het oplopen van lichamelijk letsel bij Fit & Fysio.
 • Leden en gasten die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam van het sportcentrum in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of definitief de toegang tot Fit & Fysio worden ontzegd.
 • In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Fit & Fysio VOF.
Sports-Experience nu ook via Whatsapp te bereiken